• Al 30 jaar totaalinstallateur
 • Expert op het gebied van klimaatoplossingen
 • Maatwerk voor particulier en zakelijk
 • Al 30 jaar totaalinstallateur
 • Expert op het gebied van klimaatoplossingen
 • Maatwerk voor particulier en zakelijk

Veelgestelde vragen over warmtepompen

Wilt u meer weten over warmtepompen? Onze adviseurs helpen u graag op weg door een antwoord te geven op de meestgestelde vragen uit de praktijk. Heeft u aanvullende vragen? Vul dan het formulier in zodat een van onze adviseurs persoolijk contact met u kan opnemen.

Werking warmtepomp

Een warmtepomp regelt de temperatuur door warmte over te dragen. Een warmtepomp heeft drie essentiële onderdelen: het  buitendeel (verdamper), het binnen deel (condensor) en het koudemiddel.

Meer informatie vindt u in bijgevoegd artikel:

Hoe werkt een warmtepomp

Zelfs onder het vriespunt heeft buitenlucht nog steeds energie. Lucht van -10°C is relatief koud, maar staat in contact met een veel kouder medium wel warmte af. Let wel: het rendement van een warmtepomp is sterk afhankelijk van het temperatuurniveau waarop de restwarmte beschikbaar is. Zodra hoge temperaturen gewenst zijn, zal de restwarmtebron ook een relatief hoge temperatuur moeten hebben om een acceptabel rendement te realiseren.

Het koudemiddel is het hart van het aircosysteem of de warmtepomp. Het verdampen van het koudemiddel zorgt voor het onttrekken van de warmte uit de ruimte en het condenseren voor het afgeven van de warmte aan de buitenlucht. Het optimale koudemiddel zorgt niet alleen voor de hoogst mogelijke efficiëntie en het gewenste temperatuurbereik, maar moet ook voldoen aan huidige en toekomstige veiligheidseisen rond brandveiligheid, giftigheid en wettelijke milieueisen onder meer betreffende de bijdrage aan de opwarming van de aarde en het aantasten van de ozonlaag.

Koudemiddelen zijn op hoofdlijnen ingedeeld in synthetische en natuurlijke koudemiddelen. De synthetische
koudemiddelen zijn HFK’s (gefluoreerde of F-gassen) en HFO’s. De huidige airco’s hebben HFK’s als koudemiddel.
Deze hebben een broeikaseffect, waardoor er Europese regelgeving voor HFK’s is, die stuurt op het terugfaseren van het gebruik van deze koudemiddelen.

Eigenlijk is een warmtepomp niet de goede benaming. De ‘warmtepomp’ is een slim klimaatsysteem dat kan verwarmen, maar ook koelen. Een warmtepomp werkt volgens het koeltechnische principe en dat is een vak apart.  De koudetechniek wordt al decennia lang gebruikt om te koelen en te vriezen. In het geval van een warmtepomp wordt het koudetechnische principe omgedraaid, er wordt warmte uit de bron (lucht, maar dit kan ook water of bodem zijn) onttrokken en in de te verwarmen ruimte gebracht.

Voor een juiste vergelijking tussen de verschillende warmtepompsystemen wordt er best gekeken naar de SPF, dat staat voor Seasonal Performance Factor. Dit is het rendement tijdens het gehele stookseizoen.

COP staat voor Coëfficiënt of Performance. Deze aanduiding geeft het rendement van een warmtepompsysteem weer. Een COP van 4, bijvoorbeeld, betekent dat het systeem 4kW aan energie levert voor iedere kW energie die erin gestopt wordt. Oftewel: het rendement is gelijk aan 400%. Warmtepompen moeten in Nederland voldoen aan een minimale COP van 4.

De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitendeel. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).

Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.

Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.

Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 – 2 meter) van de bron.

De binnendelen van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.

Buitendelen, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.

 

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Verschillen warmtepompen

Dit hangt af van de wensen van de gebruiker: welke warmtecapaciteit en warmte-intensiteit zijn gewenst. Zo is het voordeel van een grondgebonden systeem t.o.v. een luchtwarmtepomp dat u niet afhankelijk bent van het weer, doordat bodem- en aardwarmte een constante temperatuur hebben. Kiest u hiervoor dan liggen de investeringskosten wel hoger dan van luchtwarmtepompen. Dit komt doordat er boringen, de aanleg van buizen en complexer onderhoud mee gepaard gaan. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van aspecten die de keuze zouden moeten bepalen.

Hybride luchtwarmtepomp

Voordelen:

 • Kost het minste geld.
 • Neemt weinig ruimte in.
 • Is ook geschikt voor woningen die minder goed geïsoleerd zijn.

Nadelen:

 • De gasaansluiting blijft nodig.

Elektrische luchtwarmtepomp

Voordelen:

 • De gasaansluiting is niet meer nodig.

Nadelen:

 • Neemt veel ruimte in.
 • De buitenunit maakt geluid.
 • U heeft een zwaardere stroomaansluiting nodig.

Elektrische bodemwarmtepomp

Voordelen:

 • Verbruikt minder energie dan luchtwarmtepomp.
 • Gaat langer mee dan luchtwarmtepomp.
 • Geeft geen geluidsoverlast.
 • Heeft geen zichtbare buitenunit (alleen buizen onder de grond).
 • Kan het huis ook energiezuinig koelen.

Nadelen:

 • Ingrijpende installatie omdat boren in de grond noodzakelijk is.
 • Heeft een zwaardere stroomaansluiting nodig.
 • Kost veel geld.

Helaas is niet elke woning geschikt voor een warmtepompinstallatie. Er dient een goede isolatie aanwezig te zijn, evenals een verwarmingssysteem met een lage aanvoertemperatuur, zoals vloerverwarming. Bij een slechte isolatie moet de warmtepomp namelijk meer werk leveren om het warmteverlies weer aan te vullen. Dat betekent dat er meer elektrische energie nodig is, hetgeen verwarming via warmtepomp minder duurzaam en duurder maakt. Voor een hybride warmtepomp is het niet altijd noodzakelijk dat er lage temperatuurverwarming aanwezig is.

Onze adviseur kan u adviseren welke warmtepomp geschikt is voor uw woning.

Lees er meer over in bijgevoegde link.

Is mijn woning geschikt voor een warmtepomp?

Of uw meterkast moet worden aangepast is afhankelijk van het totaal benodigde vermogen. Een verkeerde calculatie kan leiden tot ongewenst afschakelen of soms zelfs brand. Bij ons adviesgesprek zullen dit met u beoordelen en u van het juiste advies voorzien.

Lees er meer over in:

Groepenkast ‘het hart van uw woning’

U kunt de warmtepomp overal in huis laten plaatsen, ook in de kelder of een garage. Het is belangrijk dat die ruimte goed geïsoleerd is en dat er genoeg ruimte is voor de leidingen. Een hybride warmtepomp komt vaak naast de cv-ketel. Een elektrische warmtepomp kan ook in plaats van de cv-ketel komen. Het is belangrijk dat de buitenunit dicht in de buurt van de binnenunit staat of hangt, omdat er anders energie verloren gaat.

De buitenunit kan aan de buitenmuur of op het dak gemonteerd worden. Daarbij moet rekening gehouden worden
met de volgende aandachtspunten:

 • Kies een plek die stevig genoeg is om het gewicht en de trillingen van de unit te weerstaan en waar het
  werkingsgeluid niet wordt versterkt, werk indien nodig met trillingsdempers;
 • Kies een plaats waar de hete lucht uit de unit of het door de unit geproduceerd geluid de buren van de
  gebruiker niet kunnen storen;
 • Vermijd plaatsen naast een slaapkamer en dergelijke, zodat het geluid dat de unit maakt tijdens de werking
  geen overlast veroorzaakt;
 • Er moet overal voldoende ruimte zijn om de unit naar en van de installatieplaats te brengen;
 • Er moet voldoende plaats zijn voor luchtdoorstroming en er mogen zich geen belemmeringen rond de
  luchtinlaat en -uitlaat bevinden;
 • De buitenunit heeft een afvoer, plaats niets onder de unit dat niet vochtig mag worden
Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Meer weten over warmtepompen

Assortiment warmtepompen